Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Apokrifai

(gr. apokryphos – slaptas, paslėptas), senovės judėjų ir krikščionių raštai, savo turiniu ir stiliumi artimi Biblijai, bet nepripažįstami kanoniniais ir į ją neįtraukiami. Skirstomi į Senojo Testamento ir Naujojo Testamento apokrifus.