Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Apskritis

LDK, vėliau Lietuvos Respublikos teritorinis vienetas.

LDK apskritys ėmė kurtis pagal Lenkijos pavyzdį, naikinant dalines ir sritines kunigaikštystes, sudarant vaivadijas ir vadintos pavietais. Pirmą kartą terminas „pavietas“ paminėtas 1388 m. Vytauto privilegijoje Bresto žydams. 1564-1566 m. reformų metu vaivadijos buvo suskirstytos į apskritis. Apskritis tapo bajorų savivaldos, teismo, politiniu ir kariniu vienetu. 1795 m., Lietuvą prijungus prie Rusijos, buvusios LDK teritorija suskirstyta į gubernijas, kurias sudarė apskritys. Po 1861 m. apskritys suskirstytos į valsčius. Apskritis, kaip teritorinis vienetas, išliko ir Lietuvos Respublikoje. 1950 m. vietoj apskričių buvo sudaryti rajonai. Apskritys atkurtos Lietuvai atgavus nepriklausomybę.

Portretai

Jurgis Bielinis
Jurgis Bielinis

Išmintis

Kai kurie žmonės privačią įmonę laiko grobuonimi tigru, kurį reikia nušauti. Kiti žiūri į privačią įmonę kaip į karvę, kurią galima melžti. Nedaug žmonių mato ją kaip sveiką arklį, tempiantį tvirtą vežimą.