Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Apšviestasis absoliutizmas

kai kurių Europos valstybių monarchų bandymai „kosmetiškai“ reformuoti valstybes XVIII a. pab. Pertvarkymus lėmė švietėjų idėjos.

Prūsijoje valdant Frydrichui II (1740-1786) vykdyta valstybės valdymo, ekonominės politikos, teismo, švietimo reformos; Austrijoje Marijos Teresės (1740-1780) ir Juozapo II (1780-1790) valdymo metais reformuotas valstybės valdymas, mokesčių rinkimo sistema, agrariniai santykiai, įvestas visuotinis privalomas pradinis mokslas.