Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Apžvalgininkai

„Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“
„Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“
XIX a. pabaigos lietuvių visuomeninė politinė grupuotė, susitelkusi apie žurnalą „Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“ (1889-1896).

Nariai daugiausia buvo katalikų dvasininkai. Svarbiausi veikėjai – Aleksandras Dambrauskas (Adomas Jakštas), Kazimieras Pakalniškis (Dėdė Atanazas) ir kt. Pasisakė prieš rusinimo politiką, prievartinį stačiatikybės platinimą, už katalikų vienybę.