Apžvalgininkai

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Apžvalgininkai

„Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“
„Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“
XIX a. pabaigos lietuvių visuomeninė politinė grupuotė, susitelkusi apie žurnalą „Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“ (1889-1896).

Nariai daugiausia buvo katalikų dvasininkai. Svarbiausi veikėjai – Aleksandras Dambrauskas (Adomas Jakštas), Kazimieras Pakalniškis (Dėdė Atanazas) ir kt. Pasisakė prieš rusinimo politiką, prievartinį stačiatikybės platinimą, už katalikų vienybę.