Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Arabų ir Izraelio karai

Palestina ir Izraelis po Antrojo pasaulinio karo
Palestina ir Izraelis po Antrojo pasaulinio karo
svarbiausi kariniai Izraelio konfliktai su arabų šalimis 1948-1949 m. ( Palestinos karas), 1956 m. ( Sueco karas), 1967 m. ( Šešių dienų karas), 1973 m. (Jom Kipuro (Yom Kippur) karas), 1982 m. ( Libano karas).

Izraelis 1979 m. pasirašė Kemp Devido taikos sutartį su Egiptu, 1994 m. – su Jordanija. Per arabų ir Izraelio konfliktą nuo 1948 m. žuvo apie 160 tūkst. žmonių, iš jų per 18 tūkst. Izraelio karių.