Arabų Lyga

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Arabų Lyga

(Arabų Šalių Lyga), 1945 m. Kaire įkurta regioninė arabų valstybių organizacija, šiuo metu (2015 m.) turinti 22 narius ir 4 asocijuotus narius.

Šešios pirmosios narės buvo Egiptas, Irakas, Transjordanija (dabartinė Jordanija), Libanas, Saudo Arabija ir Sirija. A tikslas – ginti lygos valstybių narių nepriklausomybę ir integralumą. Iš pradžių didžiausią dėmesį skyrė ekonominėms, socialinėms ir kultūrinėms programoms, nuo 8 deš. sustiprėjo politinė veikla. A silpnino vidiniai nesutarimai politiniais, ypač Izraelio ir palestiniečių santykių, klausimais. 1979 m. Egiptui pasirašius taikos sutartį su Izraeliu, Egipto, ekonominiu ir kariniu požiūriu galingiausios arabų valstybės, narystė Arabų lygoje buvo suspenduota, o jos būstinė perkelta iš Kairo į Tunisą. 1989 m. Egipto narystė buvo atkurta, o 1990 m. būstinė grąžinta į Kairą. Didelių nesutarimų kilo Persijos įlankos karo metu. Aukščiausia institucija – Arabų lygos taryba, kurios kiekvienas narys turi vieną balsą, jos sprendimai saisto tik tas šalis, kurios už jį balsavo.