Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Archeologiniai paminklai

archeologijos mokslo šaltiniai.

Lietuvoje skirstomi į tris pagrindines rūšis: gyvenvietės (stovyklos, atviro tipo gyvenvietės; piliakalniai), laidojimo paminklai (pilkapynai ir plokštiniai kapinynai), kiti paminklai (mitologiniai akmenys, lobiai, kūlgrindos, senoviniai keliai ir kt.).