Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Arijonizmas

ankstyvosios krikščionybės laikų erezija, kurią IV a. paskelbė kunigas Arijus (lot. Arius) Aleksandrijoje (Egipte). Pirmoji didžioji erezija, suskaldžiusi krikščionių bažnyčią.

Pagrindinė dogma – Kristus, dievo sūnus, nėra tolygus dievui tėvui ir nėra viena su juo. Nikėjos (325) ir Konstantinopolio (381) susirinkimai arijonizmą pasmerkė, bet galutinai nenugalėjo. Arijonizmas plito rytų provincijose, o per vestgotų vyskupą Ulfilą (Vulfila) pasiekė ir germanus.