Aristotelis

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Aristotelis

(384 pr. Kr.-322 pr. Kr.), graikų filosofas ir mokslininkas.

20 metų priklausė Platono akademijai. 343-334 m. pr. Kr. Aleksandro Makedoniečio auklėtojas. Atėnuose įkūrė Likėjų arba Peripatetikų filosofinę mokyklą. Aleksandrui mirus, politinių priešų persekiojamas, 322 m. pr. Kr. pabėgo į Chalhidę. Sukūrė universalią antikinės filosofijos sistemą. Išlikę darbai apima beveik visas mokslo šakas: „Fizika“, „Apie dangų“, „Apie sielą“, „Gyvūnų istorija“, „Nichomacho etika“, „Eudemo etika“, „Politika“, „Poetika“ ir kt. Reikšmingos ekonomikos ir auklėjimo teorijos. Ilgą laiką Aristotelio sistema laikyta antikinės filosofijos ir mokslinio pažinimo enciklopedija. Mąstytojus veikė materialistinės jo filosofijos tendencijos ir dialektikos problematika. Viduramžių scholastai (Tomas Akvinietis) derino Aristotelio pažiūrų sistemą su krikščionybės dogmomis. Lietuvos Statuto (1588) leidėjas Leonas Sapiega rėmėsi Aristotelio teisinėmis pažiūromis bandydamas pagrįsti feodalinę teisę.