Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Armija

(lot. armo – ginkluoju), valstybės ginkluotosios pajėgos arba kariuomenė.

Tai ypatinga sudedamoji valstybės administracijos dalis, kuriai pavesta užtikrinti valstybės saugumą, ginti ją nuo galimos kitų valstybių agresijos.