Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Artelė

ūkio bendrovė, asmenys, susivieniję bendrai ūkinei veiklai.

Daug artelių atsirado po 1940 m. Vėliau jos buvo perorganizuotos į valstybines įmones.

Portretai

Mikalojus Radvila Juodasis
Mikalojus Radvila Juodasis

Išmintis

Geriau jau būti vargšui ir laisvam negu turtingam ir priklausomam. Žinoma, žmonės nori būti ir turtingi, ir laisvi, ir būtent šitai kartais padaro juos vargšais ir vergais.