Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Artelė

ūkio bendrovė, asmenys, susivieniję bendrai ūkinei veiklai.

Daug artelių atsirado po 1940 m. Vėliau jos buvo perorganizuotos į valstybines įmones.