Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Astrologija

(gr. astrologiaastron – žvaigždė + logos – mokslas), su astronomija glaudžiai susijęs mokymas apie žvaigždžių ir planetų išsidėstymo bei įvykių žmogaus ir visuomenės gyvenime ryšius, jais pagrįstas pranašystes.

Ypač populiari vėlyvaisiais viduramžiais – XIV-XV a. Iš valdovų gaunamu atlygiu susiviliodavo ir daugelis žymių to meto mokslininkų – astronomų, matematikų, medikų ir kt. Be jos neišsiversta ir medicinoje.