Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Ašurbanipalas

Ashurbanipalas
Ashurbanipalas
(gr. Sardanalpalas, VII a. pr. Kr.), paskutinis žymus Asirijos Sargonidų dinastijos karalius (669-627 m. pr. Kr.).

Garsėjo kaip menų globėjas, statė šventyklas, rūmus, Ninevijoje įkūrė biblioteką, kurioje kaupė Mesopotamijos tautų rašto paminklus. Ašurbanipalas buvo energingas ir karingas valdovas, tačiau nesugebėjo atsilaikyti prieš kylantį Egipto, Babilonijos, Medijos pavojų. Jau Ašurbanipalo laikais Asirija pradėjo ristis žemyn.