Ateitininkai

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Ateitininkai

Lietuvių katalikų moksleivių ateitininkų sąjunga. Lietuvos katalikų bažnyčios ir Krikščionių demokratų partijos globojama Lietuvos jaunimo sąjunga,veikusi 1911-1940 m.

Įkūrė K. Bizauskas, P. Dovydaitis. P. Dogelis. Leido žurnalus „Ateitis “ ir „Ateities spinduliai“.