Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Atlantis

trečiasis holoceno klimato periodas (6000-3000 pr. Kr.).