Atodirbis

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Atodirbis

tokie agrariniai santykiai, kai valstiečiai už sklypus, nuomojamus iš žemvaldžio, už jo gautas paskolas, miško medžiagą ar sėklą savo inventoriumi įdirbdavo to žemvaldžio žemę.

Lietuvoje po 1861 m. valstiečių reformos atodirbiai vyravo tik keliuose rytų Lietuvos valsčiuose. Kaip atodirbio atmaina XIX a. II pusėje-XX a. pradžioje Lietuvoje buvo praktikuojama pusininkystė – dažniausiai iš pusės nuomota žemė su trobesiais. Mažojoje Lietuvoje ir Užnemunėje po baudžiavos panaikinimo (1807) kapitalistiniai santykiai plėtojosi sparčiau negu kitoje Lietuvos dalyje, tačiau ir čia XIX a. lietuviai valstiečiai dirbdavo atodirbius.