Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Augustaitis Pranas

(1893-1941), lietuvių filologas, kultūros istorikas.

Nuo 1922 m. dėstė Kauno, 1940-1941 m. – Vilniaus universitetuose. Parašė eilėraščių, pjesę „Karės metu“ (1915), straipsnių literatūros ir kultūros istorijos temomis, darbą „Lietuvybės elementai lenkų romantizme“ (1911).

Portretai

Feliksas Dzeržinskis
Feliksas Dzeržinskis

Išmintis

Kai kurie žmonės privačią įmonę laiko grobuonimi tigru, kurį reikia nušauti. Kiti žiūri į privačią įmonę kaip į karvę, kurią galima melžti. Nedaug žmonių mato ją kaip sveiką arklį, tempiantį tvirtą vežimą.