Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Austrijos įpėdinystės karas

(1740-1748), ilgametis karinis konfliktas, kurį sukėlė kelios Europos valstybės, siekdamos atšaukti Austrijos imperatoriaus Karolio VI testamentą ir suskaldyti didžiules Habsburgų valdas Europoje.

1713 m. imperatorius Karolis VI paskelbė, kad visos Austrijos paveldimos žemės atiteks jo vyresniajai dukrai Marijai Teresei. Po jo mirties (1740) Bavarija, Saksonija, Ispanija, remiamos Prancūzijos, pareiškė pretenzijas dėl Marijos Teresės teisės. Prie jų prisijungė Prūsija, Neapolio, Sardinijos, Švedijos valdovai. Austriją rėmė Didžioji Britanija ir Olandija. 1746 m. prie Austrijos prisijungė Rusija. Karas baigėsi 1748 m. Acheno taika. Ši patvirtino Marijos Teresės teisę į imperijos sostą, bet Habsburgai neteko Silezijos ir dalies savo valdų Italijoje.

Portretai

Mykolas Frederikas Čartoriskis
Mykolas Frederikas Čartoriskis

Išmintis

Kai gyvenimo prasmė prarasta dėl nepakeliamo lengvumo ir sotumo, kai būna pamirštas alkio ir nuovargio jausmas, tada pradedama išsigalvoti visokia velniava, ir, nekontroliuojama, ji įgauna baisias formas.