Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Autonomija

valstybės dalies ar tam tikros gyventojų grupės (tautinės, religinės) teisė turėti savivaldą, savarankiškai spręsti savo vidaus reikalus paisant įstatymų.

Valstybės dalies autonomija vadinama teritorine autonomija, gyventojų grupės – kultūrine autonomija. Lietuvoje autonomiją turėjo Klaipėdos kraštas 1924-1938 metais.