Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Autoritarizmas

(pranc. autoritarisme – vienvaldiškumas), nedemokratinio, diktatūrinio valdymo forma, besiremianti menkai kontroliuojamos aukščiausios politinės valdžios sutelkimo vieno asmens rankose principu: vyriausybė nėra atsakinga savo piliečiams už vykdomą politiką, valstybėje varžoma piliečių politinė veikla, nevyksta reguliarūs ir laisvi rinkimai.

Lietuvoje A. Smetonos autoritarinis režimas pradėjo formuotis po 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo. XX a. 3-4 deš. Europoje autoritariniai režimai viešpatavo visose tarpukariu susikūrusiose valstybėse, išskyrus Čekoslovakiją ir Suomiją.

Portretai

Fiodoras Aleksejevičius
Fiodoras Aleksejevičius

Išmintis

Kai gyvenimo prasmė prarasta dėl nepakeliamo lengvumo ir sotumo, kai būna pamirštas alkio ir nuovargio jausmas, tada pradedama išsigalvoti visokia velniava, ir, nekontroliuojama, ji įgauna baisias formas.