Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Autoritarizmas

(pranc. autoritarisme – vienvaldiškumas), nedemokratinio, diktatūrinio valdymo forma, besiremianti menkai kontroliuojamos aukščiausios politinės valdžios sutelkimo vieno asmens rankose principu: vyriausybė nėra atsakinga savo piliečiams už vykdomą politiką, valstybėje varžoma piliečių politinė veikla, nevyksta reguliarūs ir laisvi rinkimai.

Lietuvoje A. Smetonos autoritarinis režimas pradėjo formuotis po 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo. XX a. 3-4 deš. Europoje autoritariniai režimai viešpatavo visose tarpukariu susikūrusiose valstybėse, išskyrus Čekoslovakiją ir Suomiją.

Portretai

Vinstonas Čerčilis
Vinstonas Čerčilis

Išmintis

Nepakalbėti su žmogum, kuris vertas pokalbio, – vadinasi netekti žmogaus. O kalbėti su žmogumi, kuris pokalbio nevertas, – vadinasi, veltui švaistyti žodžius. Išmintingas nepraranda nei žmonių, nei žodžių.