Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Avinjono nelaisvė

popiežių rezidavimo Avinjone (p. Prancūzijoje) laikotarpis (1309-1377), kurio metu katalikų Bažnyčios politiką didele dalimi lėmė Prancūzijos valdovai.

Iš 8 Avinjone gyvenusių popiežių 7 buvo prancūzai. Avinjono nelaisvės metu smuko popiežių autoritetas. Po sugrįžimo į Romą bažnyčią sukrėtė didžioji Vakarų schizma.