Avižonis Konstantinas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Avižonis Konstantinas

(1909-1960), lietuvių istorikas.

1941-1943 m. dėstė Vilniaus universitete. 1944 m. emigravo į Vakarus, nuo 1949 m. gyveno JAV, buvo Kanzaso universiteto profesorius. Svarbiausi darbai – „Lietuvos bajorijos atsiradimas ir raida iki Lietuvos-Lenkijos unijos 1385“ (1932), „Bajorai valstybiniame Lietuvos gyvenime Vazų laikais“ (1940). Surado ir paskelbė LDK kanclerio Albrechto Stanislovo Radvilos atsiminimus.