Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Babilonijos nelaisvė

žydų tautos istorijos periodas (597-538 m. pr. Kr.), kuomet didžioji tautos dalis Babilonijos valdovo Nabuchodonosaro II įsakymu buvo išvaryta į Babiloniją.