Bačkis Stasys Antanas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Bačkis Stasys Antanas

(1906-1999), Lietuvos diplomatas.

1928-1930 m. studijavo Paryžiaus universitete. Po 1930 m. dirbo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje. Dalyvavo steigiant Tarptautinės teisės mokslų draugiją Kaune 1932-1937 m. dėstė Vytauto Didžiojo karininkų kursuose. 1931-1938 m. buvo M. Valančiaus liaudies universiteto rektorius. Nuo 1938 m. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Paryžiuje, 1953 m. Lietuvos diplomatijos vadovo S. Lozoraičio paskirtas įgaliotu ministru. 1960-1987 m. – Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone patarėjas, Lietuvos atstovas, 1983-1991 m. Lietuvos diplomatijos vadovas užsienyje. Parašė knygą „Baltų tautų tragedija“ (pranc. k, 1952), publikacijų teisės klausimais. Buvo Lietuvių katalikų mokslų akademijos garbės narys.