Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Bajorija

turintis išimtinių teisių, lengvatų arba privilegijų luomas viduramžių Europoje.