Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Bajoriškoji demokratija

santvarkos forma Lenkijos-Lietuvos valstybėje XVI-XVIII a., pagrįsta ekonomine ir politine bajorijos (daugiausia vidutiniosios) emancipacija, nukreipta prieš didikus ir Bažnyčią. Ūkinėje sferoje buvo susijusi su lažinio-palivarkinio ūkio sistemos raida, valstiečių priklausomybės didėjimu, miestiečių teisių ribojimu, kas skatino bajorijos politinę-visuomeninę ir kultūrinę raidą.