Bajorų anarchija

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Bajorų anarchija

įsigalėjusios bajorijos nepaklusimas valdžiai Abiejų Tautų Respublikoje, viešpataujant Vazoms ir paskutiniams rinktiems karaliams (XVI-XVIII a.)

Monarchas turėjo mažai galios. Bajorų šaukimo į karą klausimą sprendė ir visus įstatymus priiminėjo seimas, kuris atstovavo bajorų luomui. Tik bajorai buvo piliečiai. Laisvių pagrindas liberum veto trukdė priimti sprendimus. Aukštieji pareigūnai nepajėgė suvaldyti bajorų, nes patys tarpusavyje vaidijosi.