Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Balinskis Mykolas

(1794-1864), istorikas, publicistas.

Kartu su Joachimu Leleveliu buvo žurnalo „Tygodnik Wilenski“ kūrėjas ir redaktorius. Priklausė Nenaudėlių (Šubravcų) draugijai, slapyvardžiu Aušlavis bendradarbiavo šios draugijos laikraštyje „Wiadomosci Brukowe“. Dalyvavo 1831 m. sukilime. Lenkų kalba parašė istorinius veikalus „Vilniaus miesto istorija“, „Senovės Lenkija“ (su T. Lipinskiu), „Senoji Vilniaus akademija“, apie Barborą Radvilaitę, Joną Sniadeckį. Parengė Jono ir Andriaus Sniadeckių raštus.

Portretai

Stasys Raštikis
Stasys Raštikis

Išmintis

Kai kurie žmonės privačią įmonę laiko grobuonimi tigru, kurį reikia nušauti. Kiti žiūri į privačią įmonę kaip į karvę, kurią galima melžti. Nedaug žmonių mato ją kaip sveiką arklį, tempiantį tvirtą vežimą.