Baltieji

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Baltieji

1. karaliaus šalininkai Prancūzijos didžiosios revoliucijos metu. Pavadinimas kilo nuo jų vėliavos spalvos;
2. bolševikų taikytas terminas visoms karinėms formuotėms, kovojusioms prieš bolševikų diktatūrą pilietinio karo metu (1917-1922). Žr. baltagvardiečiai;
3. konservatyvi 1861-1863 m. sukilimo dalyvių grupuotė.

Lietuvoje susidarė 1862 m. viduryje. Baltųjų tikslas buvo atkurti Lenkijos-Lietuvos valstybę su 1772 m. sienomis. Priešinosi socialinėms reformoms. Lietuvos baltiesiems vadovavo 1863 m. išrinktas komitetas, kuriam priklausė Pranciškus Dalevskis, Jokūbas Geištoras ir kiti. 1863 m. baltųjų grupuotė vadovavo sukilimui Lietuvoje.