Baltijos jūra

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Baltijos jūra

Atlanto vandenyno dalis, giliai įsiterpusi į šiaurinę Europą. Jos plotas yra 386 000 kvadratinių kilometrų, didžiausias gylis – 459 m, vidutinis – 86 metrai. Lietuvai priklauso apie 100 km pajūrio. Į Baltijos jūrą įteka Oderis, Vysla, Nemunas, Dauguva, Neva ir kt. Vakarų ir šiaurės rytų jūros krantai šcheriniai, uolėti, o pietiniai ir pietrytiniai smėlėti, su kopomis.

Jūros dubuo pradėjo formuotis paskutinio Viurmo ledynmečio traukimosi metu. Dabartinė jūra susiformavo holocene. Skiriamos kelios pagrindinės Baltijos jūros formavimosi stadijos: a) Baltijos ledyninis ežeras (9800-8000 pr. Kr.), B) Joldijos jūra (8000-7300 pr. Kr.), c) Ancyliaus ežeras (7300-5800 pr. Kr.), d) Litorinos jūra (tarp 5800-2500/2300 pr. Kr.), e) Baltikos jūra (nuo 2500-2300 pr. Kr. iki šių dienų). Išskiriami Limnėjos jūros (2500-2300 pr. Kr. - XVI-XVII amžiai) ir Mijos jūros (nuo XVI-XVII amžių iki mūsų dienų) periodai.