Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Baltijos ledyninis ežeras

Baltijos jūros raidos stadija (9800-8000 pr. Kr.).