Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Baltušis-Žemaitis Feliksas

(1897-1957), sovietinės kariuomenės generolas majoras. 1918-1919 m. Lietuvoje vadovavo Raudonosios armijos daliniams. Vėliau – Sovietų Rusijos  ir SSRS karininkas. 

1935-1940 m. dėstė Frunzės, 1943-1954 m. – Vorošilovo karo akademijose. 1940 m. vasarą – Lietuvos liaudies kariuomenės vadas.

Portretai

Mikalojus Kopernikas
Mikalojus Kopernikas

Išmintis

Geriau jau būti vargšui ir laisvam negu turtingam ir priklausomam. Žinoma, žmonės nori būti ir turtingi, ir laisvi, ir būtent šitai kartais padaro juos vargšais ir vergais.