Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Baltušis-Žemaitis Feliksas

(1897-1957), sovietinės kariuomenės generolas majoras. 1918-1919 m. Lietuvoje vadovavo Raudonosios armijos daliniams. Vėliau – Sovietų Rusijos  ir SSRS karininkas. 

1935-1940 m. dėstė Frunzės, 1943-1954 m. – Vorošilovo karo akademijose. 1940 m. vasarą – Lietuvos liaudies kariuomenės vadas.