Balų rūda

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Balų rūda

kvartero periodo nuosėdinė uoliena. Susideda iš limonito, molio, aleurito, smėlio ir organinių medžiagų liekanų. Lietuvos balų rūdoje aptinkama nuo 18 iki 40% geležies. Jos randama pelkėse, paežerėse, upių krantuose, šiaip pažliugusiose, šaltiniuotose vietovėse.

Lietuvoje vietinės geležies gavyba iš balų rūdos užuomazgos prasidėjo 600-500 pr. Kr. ir, kaip rodo archeologinė medžiaga, vakarinėse Lietuvos srityse bei vakarų baltų pilkapių kultūros žemėse. 10-40 metais geležies gavyba iš balų rūdos paplito visoje Lietuvos teritorijoje.