Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Balų rūda

kvartero periodo nuosėdinė uoliena. Susideda iš limonito, molio, aleurito, smėlio ir organinių medžiagų liekanų. Lietuvos balų rūdoje aptinkama nuo 18 iki 40% geležies. Jos randama pelkėse, paežerėse, upių krantuose, šiaip pažliugusiose, šaltiniuotose vietovėse.

Lietuvoje vietinės geležies gavyba iš balų rūdos užuomazgos prasidėjo 600-500 pr. Kr. ir, kaip rodo archeologinė medžiaga, vakarinėse Lietuvos srityse bei vakarų baltų pilkapių kultūros žemėse. 10-40 metais geležies gavyba iš balų rūdos paplito visoje Lietuvos teritorijoje.