Baranauskas Antanas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Baranauskas Antanas

(1835-1902), poetas, kalbininkas, katalikų vyskupas.

1862 m. baigė Peterburgo dvasinę akademiją, studijavo Miuncheno, Romos, Leveno universitetuose. 1866-1884 m. Kauno kunigų seminarijos profesorius, nuo 1885 m. Žemaičių pavyskupis, nuo 1897 m. Seinų vyskupas. Parašė eilėraščių lenkų ir lietuvių kalbomis („Dainų dainelę“, „Pasikalbėjimas giesminyko su Lietuva“ ir kt.). Žymiausias kūrinys – poema „Anykščių šilelis“, pirmas didelės apimties lyrinis lietuvių literatūros kūrinys. Poemoje „Kelionė Petaburkan“ protestavo prieš carizmo politiką. Sudarė pirmąją lietuvių kalbos tarmių klasifikaciją „Pastabos apie lietuvių kalbą ir žodyną“. Išvertė į lietuvių kalbą A. Šleicherio lietuvių kalbos gramatiką, kurios pagrindu parašė gramatiką „Kalbamokslis lietuviškos kalbos“. Domėjosi matematika, tyrė pirminių skaičių savybes.