Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Barklajus de Tolis Michailas

(1761-1818), Rusijos generolas feldmaršalas.

Kilęs iš Rusijon atsikėlusių škotų giminės. 1810-1812 m. karo ministras. 1812 m. kare Pirmosios Vakarų armijos vyriausiasis vadas. 1813-1814 m. vadovavo Rusijos ir Prūsijos armijai kampanijoje prieš Prancūziją.