Basanavičius Jonas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Basanavičius Jonas

J. Basanavičius
J. Basanavičius
(1851-1927), lietuvių tautinio atgimimo patriarchas, tautosakininkas, istorikas ir archeologas.

1879 m. baigė Maskvos universitetą. 1879-1905 m. dirbo gydytoju Bulgarijoje. 1883 m. parengė ir išleido pirmąjį „Aušros“ numerį. Nuo 1905 m. gyveno Vilniuje. 1907 m. Basanavičiaus iniciatyva buvo įkurta lietuvių mokslo draugija. Pats įkūrėjas iki mirties buvo šios draugijos prezidentu. Labiausiai domėjosi lietuvių tautos etnogenezės ir kultūros istorijos klausimais. Parašė daugiau nei 40 studijų iš istorijos, archeologijos, etnografijos, folkloristikos, kalbotyros ir kitų sričių. Paskelbė hipotezę apie lietuvių kilmę iš Trakų-frygų. Pirmininkavo Lietuvos Tarybai, 1918 m. paskelbusiai vasario 16 d. Nepriklausomybės aktą.