Bazilijonai

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Bazilijonai

stačiatikių vienuolių ordinas, paremtas Šv. Bazilijaus regula. Susikūrė XVII a. Lenkijoje.

Lietuvos B vienuolijos pagrindus padėjo unitų metropolitas J. V. Rutskis, 1617 m. sušaukęs lietuvių bazilijonų kongregaciją. Popiežiaus Benedikto XVI patvirtintas 1744 m. Bazilijonų vienuolynai kūrėsi Katalikų bažnyčios pavyzdžiu reformuojant stačiatikių vienuolynus. Aukščiausia institucija – kongregacijos arba kapitulos. 1635 m. Vladislovas IV vaza suteikė privilegiją, pagal kurią vyskupais turėjo būti renkami ne pasaulietiniai dvasininkai, bet bazilijonų ordino vienuoliai. Vienuolynų steigimąsi sustabdė maskvėnų okupacija XVII a. viduryje. Stačiatikių metropolitai siekė pajungti bazilijonus sau. XVIII a. bazilijonai užsiimdavo jaunimo auklėjimu. Apie 1774 m. globojo apie 300 mokyklų. 1772 m. panaikinus Jėzuitų ordiną kai kurios jų kolegijos atiteko bazilijonams. 1804 m. kaip ordinas nustojo gyvuoti, toliau egzistavo tik atskiri vienuolynai. 1828 m. Šiaurės vakarų krašte bazilijonų vienuolynai buvo uždaryti.