Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Becenbergeris Adalbertas

(1851-1922), vokiečių archeologas, etnografas ir kalbininkas baltistas.

Nuo 1880 m. Karaliaučiaus universiteto profesorius. Vienas iš Lietuvių literatūros draugijos Tilžėje steigėjų (1879), nuo 1891 m. vadovavo Prūsijos senovės draugijai, įsteigė Rytų Prūsijos buities muziejų. 1889-1890 m. išrinktas Karaliaučiaus universiteto dekanu, o 1890-1891 m., 1918-1921 m. buvo šio universiteto rektoriumi. 1907 . išrinktas Lietuvių mokslo draugijos Vilniuje garbės nariu, o 1922 m. – Lietuvos universiteto garbės profesoriumi. Tyrinėjo Vakarų Lietuvos ir Nemuno žemupio kultūrų laidojimo paminklus. 1893 m. pagrindė teoriją, kad jau akmens amžiuje Prūsijos gyventojai buvę baltai.

Portretai

Mykolas Kaributas Višnioveckis
Mykolas Kaributas Višnioveckis

Išmintis

Nepakalbėti su žmogum, kuris vertas pokalbio, – vadinasi netekti žmogaus. O kalbėti su žmogumi, kuris pokalbio nevertas, – vadinasi, veltui švaistyti žodžius. Išmintingas nepraranda nei žmonių, nei žodžių.