Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Bekas Juzefas

(1894-1944), Lenkijos politikas, užsienio reikalų ministras (1932-1939). Artimas J. Pilsudskio bendražygis. 1939 m. gegužę atmetė SSRS pasiūlymą sudaryti savitarpio pagalbos paktą. Vokietijai užpuolus Lenkiją (1939 09 01) pasitraukė į Rumuniją.