Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Bendrasis nacionalinis produktas

(BNP), prekių ir paslaugų, sukurtų visų šalies gyventojų per apibrėžtą laikotarpį, rinkos vertė.