Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Benediktas Nursietis

(apie 480-apie 547), šventasis, pagrindinio vienuolių gyvenimo įstatymo Vakaruose, Benedikto regulos, kūrėjas, vienuoliškojo gyvenimo reformatorius.

1529 m. įkūrė Monte Kasino vienuolyną. Benedikto regula labai greitai paplito dėl joje propaguojamos pusiausvyros tarp griežtumo ir nuosaikumo, abato valdžios ir pagarbos vienuoliams, maldos, fizinio ir intelektualinio darbo. Benedikto vardu pasivadino Benediktinų vienuolių ordinas. 1947 m. popiežiaus paskelbtas Europos tėvu, o 1964 m. globėju. Benedikto regula išversta į lietuvių k.