Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Benediktinai

vienas iš gausiausių katalikų vienuolių ordinų, kurį apie 530 m. Italijoje įkūrė Benediktas Nursietis.

Turėjo daug žemės, rėmė popiežių. LDK atsirado XV a. pradžioje. XVI-XVIII a. vienuolynai įkurti Vilniuje, Kaune, Kražiuose. Benediktinai buvo ir pirmieji krikščionių misionieriai prūsų žemėse – 996-997 m. Adalbertas (Vaitiekus) ir 1009 m. Bonifacijos (Brunonas). Abu prūsuose nužudyti ir paskelbti šventaisiais.