Berlyno krizė

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Berlyno krizė

1. 1948-1949 m. santykių tarp sąjungininkių JAV, Prancūzijos, D. Britanijos iš vienos pusės ir SSRS iš kitos pablogėjimas dėl prasidėjusios pinigų reformos Vakarų valstybių okupuotose zonose. 1948 m. birželio 24 d. buvo nutraukti visi ryšiai tarp Vakarų zonos ir Berlyno. Taip prasidėjo Berlyno blokada. Maskva siekė neleisti susikurti V. Vokietijai ir įtraukti ją į Vakarų karinį bloką;
2. demonstracijų ir neramumų banga R. Vokietijoje, prasidėjusi 1953 m. birželį.

Kilo dėl didelių ekonominių sunkumų. Sovietų Sąjunga pagal reparacijas ir toliau išvežinėjo įvairias prekes, o pagalbos niekas nesuteikė. Krizei įveikti SSRS panaudojo jėgą: demonstrantams įbauginti Berlyne pasirodė sovietiniai tankai. Po šių įvykių Sovietų Sąjunga, siekdama R. Vokietiją sustiprinti ekonomiškai, atsisakė reparacijų.