Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Berlyno siena

įtvirtinta 155 km ilgio Vokietijos Demokratinės Respublikos siena su Vakarų Berlynu, ryškiausias šaltojo karo simbolis.

Ja 1961 m. sovietų valdžia apjuosė Vakarų Berlyną, siekdama sustabdyti nuolatinį žmonių bėgimą iš komunistinių Rytų į kapitalistinius Vakarus. Kol jos nebuvo, iš Rytų Berlyno per mėnesi pabėgdavo apie 20 000 žmonių. Nors sieną saugojo tankais ir kulkosvaidžiais ginkluoti sargybiniai, ji nesustabdydavo atkakliausiųjų. Nuo 1961 iki 1989 metų buvo nušauta per 170 žmonių, mėginusių prasigauti per šią sieną. Vokiečiai sieną nugriovė 1989 m., prasidėjus VFR ir VDR vienijimo procesui.

Portretai

Pilypas Melanchtonas
Pilypas Melanchtonas

Išmintis

Kai kurie žmonės privačią įmonę laiko grobuonimi tigru, kurį reikia nušauti. Kiti žiūri į privačią įmonę kaip į karvę, kurią galima melžti. Nedaug žmonių mato ją kaip sveiką arklį, tempiantį tvirtą vežimą.