Bermontas-Avalovas Pavelas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Bermontas-Avalovas Pavelas

(1877-po 1941), caro kariuomenės pulkininkas, 1918-1919 m. talkinęs vokiečiams ir vadovavęs rusų baltagvardiečių rinktinei Pabaltijyje.

1919 m. pabaigoje Antantės valstybių komisija įsakė grąžinti jo armijoje esančius vokiečių kareivius į Vokietiją, o pačiam su rusais baltagvardiečiais persikelti į Narvos frontą ir kovoti su bolševikais. Atsisakius paklusti tokiam reikalavimui, D. Britanijos vyriausybė P. Bermontą-Avalova paskelbė išdaviku. Nuo 1919 m. pabaigos gyveno Vokietijoje.