Bermontininkai

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Bermontininkai

provokiškos orientacijos rusų kariniai daliniai, 1919 m. kovoję Pabaltijyje prieš nepriklausomas Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybes.

Antantės šalys 1919 m. leido Vokietijai iš rusų karo belaisvių suformuoti baltagvardiečių karinius dalinius. Jų vadu buvo paskirtas buvęs Rusijos caro armijos pulkininkas P. Bermontas-Avalovas. Veikė kartu su vokiečių generolo R. fon der Golco kariuomene. Lietuvoje Bermontininkai pasirodė 1919 m. vasarą ties Kuršėnais. Iki žiemos užėmė visą Š. Lietuvą. Visiškai ignoravo Lietuvos valdžią ir nestojo į kovą su bolševikais. Bermontininkų gaujos terorizavo ir plėšė gyventojus. 1919 m. lapkritį Lietuvos kariuomenė prie Radviliškio bermontininkus sumušė ir privertė trauktis. Tų pačių metų gruodžio 15 d. paskutinieji bermontininkai paliko Lietuvą.