Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Bernardinai

katalikų vienuolių ordinas, pranciškonų atšaka. Įsteigtas XV a. Lenkijoje.

Lietuvoje apsigyveno 1468 m. 1530 m. įkurta Lietuvos bernardinų provincija. Kovojo su protestantais. 1863 m. bernardinų vienuolynai, išskyrus Kretingos, uždaryti.