Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Bertoldas

lyvių vyskupas, atvykęs 1196 m., Padauguvio genčių nukariavimą atvirai paskelbęs pagrindine vokiečių kolonijos egzistavimo sąlyga.

Dėl to specialiai Saksonijoje surinko kryžininkų bei parūpino popiežiaus pritarimą. Šitaip Pabaltijyje prasidėjo kryžiaus žygiai. Žuvo 1198 m. Vyskupu įšventintas dar būdamas abatas.