Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Biliūnas Jonas

(1879-1907), lietuvių rašytojas, lietuvių psichologinės novelės pradininkas.

Studijavo Tartu, Leipcigo, Ciūricho universitetuose mediciną ir literatūrą. Dalyvavo socialdemokratų veikloje, bendradarbiavo socialdemokratų laikraščiuose „Draugas“, „Darbininkų balsas“. Rašė lyrinius psichologinius apsakymus („Žvaigždė“, „Lazda“, „Laimės žiburys“, „Liūdna pasaka“, „Kliudžiau“ ir kt.), eilėraščius, straipsnius apie literatūrą, publicistinius straipsnius. Biliūno kūryboje ryškios demokratinės, humanistinės idėjos. Parašė mokslo populiarinimo knygelę „Apsireiškimai iš žemės gyvenimo“, kurioje propagavo darvinizmą.