Birželio sukilimas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Birželio sukilimas

Laikinosios vyriausybės posėdis
Laikinosios vyriausybės posėdis
1941 m. birželio 22-23 d. lietuvių antisovietinis sukilimas, siekęs atkurti Lietuvos nepriklausomybę.

Birželio 22 d. Vokietijai užpuolus SSRS, pogrindyje veikusios ir su Lietuvos aktyvistų frontu (LAF) ryšius palaikiusios organizacijos pradėjo kovą prieš Raudonąją armiją. Didžiausią mastą sukilimas įgavo Kaune. Sukilėliai užėmė radiją, telefono stotį. 23 d. per užimtą radijo stotį aktyvistai paskelbė apie nepriklausomybės atkūrimą ir Laikinosios vyriausybės sudarymą. Jos vadovu tapo J. Ambrazevičius. Tačiau hitlerinė Vokietija nepalaikė lietuvių siekių ir rugpjūčio 5 d. Laikinoji vyriausybė buvo priversta nutraukti veiklą.